Search

Pendidikan Fizikal Untuk Kanak-Kanak

Oleh : Naziroh Romli

Komponen pendidikan fizikal pada peringkat pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak di tahap awal usia adalah sangat penting. Pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak yang sihat, selamat dan ceria dapat member keyakinan diri dan boleh membentuk personaliti kanak-kanak yang baik bermula dari peringkat kanak-kanak lagi. Setiap ibu bapa pasti ingin melihat anak-anak mereka berkembang dan membesar dengan sempurna dan tidak mempunyai sebarang masalah wahupun melibatkan aspek fizikal dari dalam atau luar.Adalah penting komponen fizikal diterapkan ke dalam kurikulum pendidikan Awal Kank-Kanak.

Komponen fizikal merupakan sebahagian daripada perancangan program untuk kanak-kanak yang melibatkan aktiviti-aktiviti bagi menfokuskan kepada aspek-aspek perkembangan yang penting kepada kanak-kanak iaitu melibatkan perkembangan motor halus kanak-kanak, perkembangan motor kasar, aspek kesihatan pada diri kanak-kanak dan juga aspek keselamatan yang turut diberi perhatian. Pada peringkat awal usia kemahiran-kemahiran ini asih belum dikuasai oleh kanak-kanak oleh itu dengan perancangan dan penstrukturan program fizikal yang berkesan ini mampu member peluang kepada kanak-kanak untuk menguasai aspek-aspek penting tersebut.

Dalam aspek perkembangan motor halus, aspek ini diberi penekanan kerana ianya membantu kanak-kanak dalam proses pembelajaran. Tumpuan diberikan pada perkembangan motor halus yang melibatkan penggunaan jari tangan. Guru perlu membantu kanak-kanak untuk membolehkan mereka menguasai kemahiran ini melalui perancangan aktiviti yang bayak melibatkan kemahiran motor halus di peringkat awal. Kebanyakan aktiviti pembelajaran seperti menulis, mewarna, mengunting, mengecat, melipat kertas dan sebagainya melibatkan pengunaan motor halus (jari). Oleh itu aspek ini sangat penting untuk dikuasai oleh kanak-kanak supaya aktiviti yang dirancang dapat dikuasai oleh kanak-kanak dengan baik.

Kanak-kanak yang memiliki perwatakan aktif , cergas dan sihat dapat dilihat pada komponen pertumbuhan fizikal yang baik. Kanak-kanak mempunyai banyak tenaga dan menyebabkan mereka dpat bergerak dengan cergas dan melibatkan diri dalam aktiviti fizikal yang dirancang atau aktiviti permainan bebas mereka. Perkembangan motor kasar yang baik membolehkan kanak-kanak menguasai kemahiran pergerakan asas dan fizikal mereka menjadi kuat ketika bermain. Kanak-kanak gemar berlari, melompat, memanjat, merangkak, berguling dan sebagainya ini bersesuaian dengan fitrah mereka yang aktif. Kanak-kanak yang tidak gemar aktiviti akan dilihat sebagai kanak-kanak yang pasif dan lemah.

Dari aspek kesihatan pula, pendedahan dan latihan untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat sangat penting untuk dititik beratkan.Pendidikan kesihatan yang bermula dari peringkat awal akan menjadikan kanak-kanak ini mendapat pendedahan awal tentang amalan-amalan gaya hidup yang perlu mereka lakukan. Pengamalan pemakanan yang seimbang, kebersihan diri dan tempat di kawasan persekitaran dirumah, sekolah dan taman permainan. Kebersihan diri perlu diajar supaya kanak-kanak dapat menjauhkan diri dari pelbagai jenis penyakit yang merbahaya. Kanak-kanak mudah dijangkit penyakit oleh itu pendedahan awal ini boleh mengelak mereka dari terkena penyakit tersebut.

Aspek keselamatan juga adalah sebahagian dari komponen fizikal. Apabila kita membincangkan aspek kesihatan kita tidak dapat memisahkannya juga dengan aspek keselamatan. Kedua-duanya sangat penting. Pendedahan tentang penjagaan keselamatan dapat mengelak kanak-kanak dari terlibat dengan perkara-perkara yang tidak diingini. Kanak-kanak perlu didedahkan tentang keselamatan diri mereka, bagaimana cara mereka menjaga diri mereka ketika bermain, bergaul dengan orang yang tidak mereka kenali dan bahaya-bahaya lain yang berkemungkinan berlaku di sekeliling mereka. Pihak sekolah boleh menjemput pihak-pihak yang berkaitan seperti Pusat Kesihatan, Anggota Polis dan Pasukan Bomba dan Penyelamat untuk memberi taklimat yang berkaitan dengan aspek kesihatan dan keselamatan kanak-kanak.
Di dalam konteks Malaysia sendiri pendidikan fizikal di peringkat awal masih kurang diberi perhatian yang serius oleh pelbagai pihak. Perlaksanaan aktiviti fizikal juga hanyalah sekadar bermian dan adakalanya tidak dirancang dengan baik dan ianya hanya melibatkan tempoh masa yang singkat sahaja. Pengajaran lebih ditekankan kepada aspek membaca dan menulis sahaja tanpa mengambil kira keinginan dan minat kanak-kanak. Dan adakalanya sebahagian guru-guru mengabaikan terus aktiviti yang melibatkan komponen perkembangan fizikal kanak-kanak. Kita semua inginkan kanak-kanak tumbuh dan berkembang dengan baik untuk memastikan mereka menjadi kanak-kanak yang cergas, cerdas, ceria dan gembira seterusnya dapat membentuk keyakinan diri dan personality yang baik pada masa hadapan. Jesteru itu, penerapan komponen fizikal dalam kurikulum dilihat sebagai satu penting dan perlu diberi perhatian.


Rujukan
Aaron w. Cashmore; Sandra C. Jones (2008). Growing Up Active: A Study Into Physiical Activity in Long
Day Care Centers. Journal of Research in Childhood Education; Winter 2008; 23,2; Academic
Research Library pg. 179.
Deborah Ann Ceglowski; Chiara Bacigalupa (2007). “Play a Lot”: Children’s Perceptions of Child Care.
Journal of Research in Childhood Education; Winter 2007; 22,2;
Academic Research Library pg. 173.
Kementerian Pendidikan Malaysia (2003) Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Pusat
Perkembangan Kurikulum. Kuala Lumpur.

0 comments: